Manuka Health New Zeland Ltd: Miód Manuka MGO™ 400+ 250g

Miód Manuka MGO™ 400+ 250g

Cena: 142.00 PLN

  • Dostępność: w magazynie, dostawa w ciągu 3-4 dni

Nowozelandzki, Miód Manuka MGO™ 400+ 250 g. Najkorzystniejsza relacja stężenia methylglyoxalu do ceny, w małym słoiku. Bardzo wysoka, certyfikowana zawartość methylglyoxalu na poziomie 400 mg/kg (MGO™ 400+)

Bardzo wysokie stężenie methylglyoxalu jest źródłem unikatowych właściwości miodu Manuka:

Zalecane spożycie:

Naukowo potwierdzone właściwości

Miód Manuka MGO™ jest produkowany przez pszczoły żywiące się nektarem z kwiatów rośliny o nazwie Manuka (Leptospermum scoparium), która rośnie tylko w Nowej Zelandii. Przez wiele lat wyjątkowe właś ciwości miodu Manuka były rozpoznawane i mierzone z wykorzystaniem testów, które dawały wyniki o duż ych odchyleniach. Dokładne źródło aktywności miodu Manuka pozostawało niezbadane przez niemal 15 lat. Przełomu dokonała grupa naukowców kierowana Profesora Thomasa Henle z Politechniki w Dreźnie, w Niemczech.

„Po raz pierwszy jesteśmy w stanie jednoznacznie stwierdzić, że za unikatowe właściwości miodu Manuka bezpośrednio odpowiedzialny jest naturalnie występujący w nim methylglyoxal.” - Prof. Thomas Henle, Politechnika Drezdeńska, 2008

Badanie naukowa wykazały, że Miód Manuka MGO™ jest jak dotąd jedynym produktem żywnościowym na ś wiecie, w którym znaleziono tak znaczne stężenie naturalnie występującego methylglyoxalu - na poziomie od 30 mg/kg do ponad 800 mg/kg. Dla porównania, zawartość tego składnika w innych występują cych na świecie miodach waha się od 1 do 10 mg/kg, średnio 3,1 mg/kg.

Miód Manuka nie jest lekiem ani substytutem leku. W przypadku leczenia chorób zaleca się kontakt z lekarzem oraz pozostawanie pod jego opieką.

Poniżej znajduje się lista niektórych dolegliwości, na które wykazano wpływ Miodów Manuka MGO ™ :

Więcej informacji o miodzie Manuka: