Czakry i olejki.

Czakra - oznacza punkt, będący ośrodkiem energii, odbierający i przetwarzający całą energię wchodzącą do pola energetycznego człowieka. W ciele ludzkim znajduje się ich siedem, umiejscowionych w głowie oraz wzdłuż kręgosłupa. Łączą one przenoszące energię kanały „nadis” z trzema otaczającymi człowieka aurami.

Olejki eteryczne Young Living Essential Oils | Magia-Urody.pl

Aura natomiast przez wielu jest utożsamiana z zasobami czy zbiornikami energii, które są przedłużeniem pola energetycznego każdej istoty żywej. Dla lepszego zilustrowania aury, często używa się porównanie jej do atmosfery ziemskiej, które nie stanowi części planety jednak jest z nią ściśle związana - ulega jej wpływom. Wśród aur można wyróżnić:

 • Aurę duchową - rozciąga się na odległość do ośmiu metrów od człowieka,
 • Aurę mentalną - do dwóch dwóch pół metra,
 • Aurę eteryczną - do dwudziestu centymetrów.

Zdaniem znawców aura ma kształt jaja. Każdy z ludzi ma własną, indywidualną aurę, która stanowi kombinacje trzech powyżej wymienionych.

Wnikająca za pośrednictwem czakr energia jest w nich przetwarzana we wrażenia zrozumiałe dla myśli, emocje lub odczucia czysto fizyczne. Stwierdza się, że ludzki zdrowie, ich zachowanie oraz charakter relacji międzyludzkich zależy od czynności poszczególnych czakr. W szczególności od tego czy działają one normalnie czy też są zablokowane. Oczywiste jest, że każda z nich jest odpowiedzialna za inne narządy i segmenty ciała.

Czakry pełnią trzy podstawowe funkcje:

 • energetyczną - zarządzanie energią związaną z określonymi organami, obszarami ciała i kanałami energetycznymi,
 • psychiczną - zarządzanie energiami psychicznymi, odczuciami, emocjami,
 • duchową - odpowiadająca za rozwój duchowy człowieka.

Zgodnie z terminologią metafizyczną czakra jest wirem. Czakry wirują jak koła, przyciągając lub odpychając aktywność na swym poziomie na wzór wiru wodnego. To, z czym czakra się zetknie na swoim poziomie wibracji, zostanie do niej wciągnięte, przetworzone i przekazane dalej. Budulcem czakr nie jest jednak ciecz, tylko symboliczne wzorce naszych mentalnych i psychicznych programów. To zaprogramowanie kieruje naszymi zachowaniami - podobnie jak program w komputerze, steruje ono sposobem, w jaki energia przepływa przez system i dostarcza nam różnego rodzaju informacji. Każda czakra – co dosłownie oznacza „dysk” - może być postrzegana jak program na dyskietce, który uruchamia określone składowe naszego życia: e czakry komplikują życie.

W sferze umysłu czakry są wzorcami świadomości - systemami przekonań, za których pośrednictwem tworzymy nasz osobisty świat i doświadczamy go. Tak więc, czakry naprawdę są programami kierującymi naszym życiem. Programy niższych czakr zawierają informację o ciele w kategoriach przetrwania, seksualności i działania. Wyższe czakry prowadzą nas do bardziej uniwersalnych stanów świadomości i pracują z głębszymi systemami przekonań dotyczących duchowości i sensu. Czasami, gdy uczepimy się jakiegoś programu, staje się on naszym nawykowym sposobem interakcji z otaczającym nas światem.

Czakry mogą być otwarte lub zamknięte, nadmiernie lub niedostatecznie aktywne. Mogą też znajdować się na którymś z etapów pośrednich. Owe stany mogą być trwałe i stanowić podstawowe aspekty czyjejś osobowości przez większą część życia albo zmieniać się z chwili na chwilę jako reakcja na dana sytuację. Niedomagająca czakra może być niezdolna do łatwej zmiany swego stanu, utknąwszy w stadium zamkniętym lub otwartym. Potrzebuje wtedy uzdrowienia, polegającego na wykryciu i usunięciu tego, co ją blokuje.

Trzymaj się poniższych zaleceń jak używać olejków eterycznych terapeutycznej jakości firmy Young Living Essential Oils., aby aktywować i harmonizować energetyczne centra ciała czyli Czakry.

PIERWSZA CZAKRA - MULADHARA

Olejki eteryczne Young Living Essential Oils | Magia-Urody.pl

Pierwsza Ziemia: Chakra Korzenia lub Podstawy

Jest ulokowana u podstawy kręgosłupa, w okolicy kości ogonowej./kość krzyżową / Pełni funkcję bramy, ponieważ znajduje się najniżej tym samym najbliżej ziemi. Czakra podstawy związana jest z energią Ziemi. Odpowiada za powiązanie ze światem fizycznym. Łączą się z nią podstawowe, pierwotne instynkty przeżycia, takie jak walka o przetrwanie, zdobywanie pożywienia czy przedłużenie gatunku. W dzisiejszych czasach przekłada się to na rywalizację w pracy, siłę przebicia, dobra materialne, seks i pożądanie,człowiek odczuwa powiązanie swojego życia z życiem całej planety. Dzięki tej „bramie” energia pochodząca z ziemi przedostaje się do ludzkiego ciała. odpowiada za właściwe związki człowieka ze środowiskiem fizycznym.

Zgodnie z tradycją taoistyczną pierwsza czakra jest punktem początkowym trzech podstawowych meridianów, kanałów energetycznych przebiegających przez ciało ludzkie. Reprezentuje siłę przetrwania.

Praca czakry prawidłowa:

 • Umiejętność znalezienia swego miejsca w życiu. Poczucie stabilizacji, bezpieczeństwa i ochrony, oraz okazywanie tych odczuć bliskim. „Ukorzenianie się” - czyli odnajdywanie swojego miejsce na Ziemi.

Praca czakry nieprawidłowa:

 • Brak stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa. Zaspokajanie potrzeb prymitywnych: jedzenia, alkoholu, pożądania. Zachowanie, charakterystyczne dla okresu budowania podświadomości, czyli od 1 do 7 rok życia, kiedy wszystko chcesz mieć teraz, natychmiast, nie patrząc na konsekwencje. Brak możliwości „ukorzenienia się” - nie możesz znaleźć sobie miejsca i szybko się do wszystkiego zniechęcasz.

Zablokowana czakra:

 • Uczucie niepewności. Brak odporności psychicznej i fizycznej. Chcesz, żeby życie było łatwiejsze i mniej wymagające. Obowiązki wobec rodziny i pracy przerastają Cię. Nie masz woli walki. W skrajnych przypadkach chcesz zakończyć życie na Ziemi - śmierć traktujesz jako ucieczkę od obowiązków.
 • Jeśli czakra ta jest zablokowana, to występują zaburzenia układu pokarmowego.

Jej promieniowanie ma kolor ognistoczerwony.

Oczyszczanie i pobudzanie czakry aromaterapia-olejkami eterycznymi tearpeutycznej jakosci firmy Young Living Essential Oils:

DRUGA CZAKRA – SVADHISTHANA

Olejki eteryczne Young Living Essential Oils | Magia-Urody.pl

Druga Woda: Chakra Sakralna Krzyżowa

Umiejscowiona jest tuż nad narządami płciowymi, nieco powyżej pierwszej czary i bliżej przedniej strony ciała,czyli poniżej pępka.,związana jest z żywiołem wody. Woda jest siedliskiem biologicznego życia. Czakra ta związana jest więc z procesem tworzenia, który wyraża się w formie uczuć i twórczych działań. Odpowiada za relacje międzyludzkie na poziomie seksualnym, za płodność i erotykę - regulowanie energii seksualnej.

Praca czakry prawidłowa:

 • Naturalna akceptacja życia i uczuć. Snujesz dalekie plany, pełne optymizmu. Jesteś otwarty, masz przyjazny stosunek do innych ludzi. Seksualna akceptacja partnera – zjednoczenie z nim. Masz instynkt macierzyński i ojcowski. Cieszysz się z posiadania i wychowywania dzieci.Reprezentuje siłę reprodukcji.

Praca czakry nieprawidłowa:

 • Okres dojrzewania budził niepokój. Zanegowanie i odrzucenie seksualności. Stawianie seksualności na pierwszym planie i tęsknota za spełnieniem się w związku seksualnie. Brak czułości i fizycznej jedności z partnerem

Zablokowana czakra:

 • Zablokowanie, a raczej niedorozwój czakry krzyżowej najczęściej powstaje w okresie dzieciństwa. Najprawdopodobniej dziecko wychowywane było w niepełnej rodzinie lub rodzice tłumili własną zmysłowość, ograniczając dotyk i czułość w stosunku do siebie i dziecka. Owocuje to brakiem akceptacji siebie i swojej wartości oraz zamknięcie emocjonalne.
 • U dorosłych ludzi często jest ona blokowana przez różnego rodzaju zakazy, nakazy bądź normy. Odpowiada za narządy znajdujące się w obrębie miednicy – układ moczowy organy płciowe itp.

Jej promieniowanie ma barwę pomarańczową.

Oczyszczanie i pobudzanie czakry aromaterapia-olejkami eterycznymi tearpeutycznej jakosci firmy Young Living Essential Oils:

TRZECIA CZAKRA - MANIPURA

Olejki eteryczne Young Living Essential Oils | Magia-Urody.pl

Trzecia Ogień: Chakra Splotu Słonecznego

Poniżej mostka i z tyłu brzucha ( żołądka ), czyli przy splocie słonecznym. Jeśli jest ona odblokowana i działa normalnie, człowiek nawet w sytuacji krytycznej zachowuje spokój i opanowanie. To od niej zależy zdolność do nawiązywania i podtrzymywania związków z innymi ludźmi, miejscami bądź przedmiotami, np. miłość do rodziców, jest odpowiedzialna za stabilizację życiową i emocjonalną. To tutaj odnajdujesz swoją społeczną tożsamość. Relacje międzyludzkie na poziomie emocjonalnym. Reprezentuje moc.

Praca czakry prawidłowa:

 • Akceptacja siebie i indywidualności innych ludzi. Przyjmowanie doświadczenia życiowego, rozpoznawanie sensu w życiu. Poczucie stabilizacji i pewności siebie. Bezpieczeństwo.

Praca czakry nieprawidłowa:

 • Brak akceptacji wszystkiego wokół siebie. Chęć dominacji, zdobywania i sprawowania władzy. Wewnętrzny niepokój i brak stabilizacji. Brak poczucia własnej wartości. Koncentrowanie się na zdobywaniu, akceptacji i dóbr materialnych kosztem emocjonalnego niszczenia innych ludzi. Brak poczucia satysfakcji i spełnienia.

Zablokowana czakra:

 • Ciągłe znajdowanie przeszkód nie do pokonania. Brak wytrwałości i zniechęcenie. Nieumiejętność doprowadzania spraw do końca. Zamknięcie się w sobie. Realizacja innych ludzi, aby uzyskać ich akceptację. Brak woli walki o byt.
 • Przyczyną zablokowania trzeciej czary najczęściej jest lęk doświadczony w dzieciństwie. Uczucie odrzucenia, niepokoju i samotności. W przypadku zablokowania tej czakry energia nie może swobodnie przemieszczać się przez przeponę. Czakra ta odpowiada za wchłanianie pokarmu oraz za właściwe działanie narządów położonych w górnej części jamy brzusznej. Jej złe funkcjonowania znajduje wyraz w bólach żołądka.

Jej promieniowanie ma kolor złocistożółty.

Oczyszczanie i pobudzanie czakr aromaterapia-olejkami eterycznymi tearpeutycznej jakosci firmy Young Living Essential Oils:

CZWARTA CZAKRA - ANAHATA

Olejki eteryczne Young Living Essential Oils | Magia-Urody.pl

Czwarta Powietrze: Chakra Serca

Określana mianem „brama duszy” w klasycznych tekstach jogi. Znajduje się przy ósmym kręgu piersiowym kręgosłupa, za sercem,czyli centrum klatki piersiowej na poziomie serca . Dzięki jej umiejscowieniu często bywa zastępczo nazywana „czakrą serca”. Jej funkcjonowanie jest związane z uczuciem współczucia, uzdrawianiem oraz empatią. Poprzez czwartą czakrę można pozytywnie wpływać na pola energetyczne innych ludzi. Czakra serca uznawana jest za regulator życia emocjonalnego – to ona decyduje o intensywności odczuwania radości, bólu, strachu bądź gniewu. Czwarta czakra, to dawanie i branie uczuć, wspólne ich odczuwanie. Czakra serca jest środkową czakrą, łączy świat fizyczny – dolne czakry, ze światem duchowym – górne czakry. Zamienia słowa i obrazy w uczucia. Jest siedzibą bezwarunkowej miłości, tęsknoty za swoją drugą połówką. Reprezentuje miłość.

Praca czakry prawidłowa:

 • Umiejętność pojednywania ludzi w swoim otoczeniu. Promieniowanie serdecznością i radością. Budzenie zaufania i dawanie radości. Dawanie miłości nie oczekując nic w zamian. Dostrzeganie Boskiego aspektu życia człowieka.

Praca czakry nieprawidłowa:

 • Pojawiają się myśli, że nie zasługujesz na miłość innych ludzi. Często nie potrafisz okazać że kogoś kochasz bo okazywanie uczuć wprowadza Cię w zakłopotanie. Mając dzieci, często wychowujesz ich „surową ręką” nie potrafiąc ich pogłaskać i przytulić.

Zablokowana czakra:

 • Podatność na emocjonalne zranienia. Nastrój, który zależy od miłości i sympatii innych do Ciebie. Reagowanie bardzo emocjonalnie, od wielkiej euforii do chowania się pod kołdrę. Chęć dawania miłości, ale lęk przed odrzuceniem i zamykanie się w sobie, prowadzi do wahań emocjonalnych. Odpowiada za wszystkie organy znajdujące się w klatce piersiowej.

Jej promieniowanie ma kolor szmaragdowozielony.

Oczyszczanie i pobudzanie czakr aromaterapia-olejkami eterycznymi tearpeutycznej jakosci firmy Young Living Essential Oils:

PIĄTA CZAKRA - VISUDDHA

Olejki eteryczne Young Living Essential Oils | Magia-Urody.pl

Piąta Eter: Chakra Gardła

Znajduje się w miejscu trzeciego kręgu szyjnego, a jabłkiem Adama ( tył szyi karku i podstawę potylicy ( tylna część głowy lub czaszki ). Ze względu na jej miejsce położenia jej zastępczo nazywana „czakrą gardła” - odpowiada za komunikację werbalną, wyrażanie naszych emocji, uczuć, radości, strachu czy złości. Jest ośrodkiem ekspresji człowieka. Reprezentuje siłę tworzenia.

Praca czakry prawidłowa:

 • Wyrażanie otwarcie i bez obaw, swoich uczuć i myśli. Wyrażanie siebie w całej swej istocie, ale również umiejętność milczenia i słuchania innych z wewnętrznym zrozumieniem. Głos jest zdecydowany bez trudności i oporów. Umiejętność powiedzenia „nie”.
 • Dzięki jej poprawnemu funkcjonowaniu człowiek pokonuje dręczące go lęki. Energia, która przez nią przepływa odpowiedzialna jest za bezwarunkową radość. Visuddha pomaga człowiekowi uświadomić sobie, że jako istota ludzka istnieje jednocześnie w świecie subtelnym i w świecie fizycznym.

Praca czakry nieprawidłowa:

 • Kłopoty z oceną i wyrażaniem swoich uczuć. Zamknięcie się w swoim intelektualizmie czy racjonalizmie, nie przyznając prawa bytu swojemu światu uczuć, dopuszczając tylko określone emocje, które przejdą przez filtr autocenzury.

Zablokowana czakra:

 • Bojaźliwość, małomówność, mówienie o sprawach tak naprawdę nieistotnych. Lęk przed opinią innych ludzi. Nie rozwinięcie w pełni czakry gardła może objawiać się postrzeganiem tylko świata fizycznego.
 • Gdy czakra jest zablokowana człowiek odczuwa ból głowy.

Jej promieniowanie ma kolor niebieski.

Oczyszczanie i pobudzanie czakr aromaterapia-olejkami eterycznymi tearpeutycznej jakosci firmy Young Living Essential Oils:

SZÓSTA CZAKRA - ADŻNA

Olejki eteryczne Young Living Essential Oils | Magia-Urody.pl

Szósta Światło: Chakra Trzeciego Oka.

Zastępcze nazwy - oko Sziwy, oko mądrości, trzecie oko. Jej miejsce znajduje się pomiędzy brwiami,czli środku czoła ponad brwiami, związana z kontrolowaniem widzenia. Jest to widzenie nie tylko w sensie fizycznym, lecz również w sensie intuicyjnym, dotyczy jasnowidzenia a także różnych paranormalnych form poznania. Czakra szósta odpowiada również za pamięć.Jest siedzibą wyższych mocy umysłu, zdolności intelektualnych, intuicji i postrzegania pozazmysłowego. Procesów powstawania i przejawiania świadomości. Urzeczywistnianie swoich myśli, idei i pragnień.

Praca czakry prawidłowa:

 • Przytomność umysłu, zdolności umysłowe. Zdolności do wizualizacji. Rozbudzona intuicja. Otworzenie drogi do subtelnych poziomów rzeczywistości. Więcej nie napiszę żeby nie rozbudzać apetytów. Człowiek, który ma uaktywnioną czakrę trzeciego oka uzyskuje możliwości jasnowidzenia, może nawiązywać kontakt telepatyczny z innymi ludźmi i uzdrawiać w mentalny sposób. Dodatkowym atutem sprawnie funkcjonującej czakry jest możliwość przypomnienia sobie każdego fragmentu własnego życia. Mowa tu nie tylko o rzeczach, które wydarzyły się stosunkowo niedawno, ale o rzeczach doświadczonych w wieku dziecięcym.

Praca czakry nieprawidłowa:

 • Trudno określić tutaj pracę nieprawidłową. W czakrze trzeciego oka jest to raczej standard. Większość ludzi ma tą czakrę nierozwiniętą. Ocena wydarzeń z poziomu intelektu i rozsądku. Racjonalizm. Dopuszczanie tylko tego, co można sprawdzić i udowodnić metodami naukowymi.

Zablokowana czakra:

 • Rozważania duchowe traktowane jako bezużyteczne. Odrzucanie prawd duchowych jako niedorzeczne. Życie skupiające się na realizacji pragnień materialnych i potrzeb cielesnych.

Jej promieniowanie ma kolor intensywnie niebieski, niekiedy mieszający się delikatnie z fioletem.

Oczyszczanie i pobudzanie czakr aromaterapia-olejkami eterycznymi tearpeutycznej jakosci firmy Young Living Essential Oils:

SIÓDMA CZAKRA - SAHASRARA

Olejki eteryczne Young Living Essential Oils | Magia-Urody.pl

Siódma Korona: Chakra Korony

Jej zamiennym określeniem jest „lotos o tysiącu płatków”. Znajduje się na czubku głowy - związana jest z przysadką - chodź według innych tekstów jest umiejscowiona poza ciałem fizycznym - nieco ponad poziom głowy. Odpowiada najwyższemu poziomowi doskonałości duchowej, który jest osiągalny tylko dla nielicznych wręcz wybranych, tu doświadczamy siebie w Bogu i Boga w sobie. Postrzeganie świata z poziomu duszy. Wiara w Boga. Poszukiwanie Boga - związana jest z przysadką. Symbolizuje ją tysiąc-płatkowy lotos. Jest miejscem czystej świadomości.

Blokady energetyczne w czakrze siódmej praktycznie nie występują, może ona jedynie być bardziej lub mniej rozwinięta, co wpływa na nasze podejście do wiary i Boga. Reprezentuje samorealizację. Uaktywniając tą czakrę człowiek może znaleźć się poza czasem, poza otaczającym go światem materialnym. W tym stanie ducha człowiek „trwa we wszystkim” oraz „jest wszystkim”. Raz nabrana umiejętność nie jest w stanie ulecieć w niepamięć. Człowiek, który choć raz doświadczył tego uczucia już zawsze będzie potrafił do niego powrócić.

Jej promieniowanie ma kolor fioletowy.

Oczyszczanie i pobudzanieczakr aromaterapia-olejkami eterycznymi tearpeutycznej jakosci firmy Young Living Essential Oils: